Bankdirektør i tvivlsom dobbeltrolle

I strid med loven er Basisbank-direktør Søren Toft-Nielsen gået ind som medejer af et privat investeringsselskab.

Et tæt samarbejde med Dagen-stifteren Peter Linck og it-milliardæren Erik Damgaard-Nielsen har bragt Basisbank-direktør Søren Toft-Nielsen i konflikt med lov om finansiel virksomhed.

Reglerne fastslår, at bankdirektører ikke uden bestyrelsens godkendelse må eje eller drive selvstændig virksomhed eller deltage i driften heraf...

Læs også