Serbien - reformstemning og høj økonomisk vækst

Serbien er inde i en positiv økonomisk udvikling. En række reformer har skabt høj økonomisk vækst og stabilitet, som sammen med en investeringsvenlig dagsorden gør Serbien til et interessant marked for udenlandske virksomheder og investorer.

Ønske om medlemskab af EU står højt på dagsordenen, mens Kosovos fremtidige status forbliver uafklaret.

MARKEDET Parlamentsvalget i januar 2007 dannede grundlaget for en flertalsregering baseret på en koalition af demokratiske partier. Trods indbyrdes modsætninger vurderes regeringen at være stabil.

Af store politiske udfordringer for Serbien inden for de næste seks måneder er primært et kommende præsidentvalg, der ventes at finde sted i første halvdel af 2008, samt afklaringen af Kosovos fremtidige status.

Selv om Kosovos eventuelle selvstændighed kan ventes at føre til politisk turbulens, er der ingen forventning om, at det vil have konsekvenser for erhvervslivet i Serbien.

Serbien er generelt et velfungerende land med en solid administrativ tradition. Som i flere nabolande er korruption imidlertid udbredt på mange niveauer, selv om regeringen søger at imødegå det.

EU-tilnærmelsen er fortsat en væsentlig drivkraft og motivationsfaktor for fortsatte reformer i Serbien, og underskrivelsen af en Stabiliserings- og Associeringsaftale samt en aftale om lettere adgang til visum til EU ligger inden for den nærmeste fremtid.

Serbiens økonomiske situation er væsentligt forbedret de seneste år, og BNP-væksten forventes at nå op på 7,7 pct. i 2007. Den høje vækst understøttes af en stigende efterspørgsel, som samtidig har skabt inflationspres. I 2006 var inflationen oppe på 12,7 pct., men den forventes at falde til 6,2 pct. i 2007.

Serbien oplever rekordstore udenlandske investeringer, primært som følge af en succesfuld privatiseringsproces. Fokus er på initiativer, der skal gøre investeringsklimaet mere attraktivt, og bl.a. derfor har regeringen gennemført en række centrale lovændringer for at tiltrække udenlandsk kapital.

De gode tal dækker dog over store, enkeltstående investeringer, hvor Telenor for nylig har købt det lokale mobilselskab Mobtel for 1,5 mia. euro, og i statsfinanserne indgår engangsfortjenester fra salg af offentlige virksomheder.

Frihandelsaftale


I december 2006 underskrev man frihandelsaftalen CEFTA, som ventes at stimulere handel og investeringer yderligere.

Serbien nyder desuden godt af en frihandelsaftale med Rusland, der giver toldfri adgang for produkter produceret i Serbien.

DANSKE VIRKSOMHEDER

En række danske virksomheder har allerede etableret sig i Serbien med kontor eller agenter, bl.a. Danfoss, Danisco, Grundfos, Novo Nordisk og Velux.

Carlsberg er største investor i Serbien med foreløbigt over 110 mio. euro investeret i et lokalt bryggeri.

På rådgivningsområdet er bl.a. Carl Bro og Cowi repræsenteret.

Betingelserne for etablering af virksomhed i Serbien er gode. Lave lønninger og en lav selskabsskat på 10 pct. sammen med en række fordelagtige vilkår for investorer i de første op til 10 år efter etablering er med til at gøre Serbien til et attraktivt mål for investeringer.

BRANCHER Danmarks Ambassade i Beograd vurderer følgende sektorer som vækstområder med gode muligheder for danske investorer og eksportører:

Sundhed og medicinaludstyr...

BRANCHENYT
Læs også