Finans-eksport er en guldgrube for staten

DOM Danske Banks aggressive vækststrategi i udlandet koster store millionbeløb i lønsumsafgifter. Alene afgiften for at it-indlemme bankerne i Finland og Irland har kostet over 200 mio. kr.

Danske Banks kraftige ekspansion i udlandet med opkøb af banker i både Finland og Irland er blevet en sand guldgrube for den danske statskasse.

Alene de milliardstore udgifter til it-samkøring mellem bankerne i de tre lande har kostet Danske Bank over 200 mio. kr. i lønsumsafgifter. Og da stort set al videre produktudvikling af de udenlandske banker og deres vidtforgrenede filialnet foretages i Danmark, betaler Danske Bank årligt stærkt stigende lønsumsafgifter til den danske stat.

Bankens ordførende direktør, Peter Straarup, er derfor højst utilfreds med, at Højesteret i går fastslog, at de danske pengeinstitutter fortsat skal betale lønsumsafgiften på 9,13 pct.

Kan ikke trækkes fra
Afgiften er en slags erstatning for, at danske pengeinstitutter ikke skal betale moms. Men i modsætning til momsen kan lønsumsafgifterne ikke trækkes fra ved eksport.

Peter Straarup lægger ikke skjul på, at lønsumsafgifterne har en stor rolle, når banken beregner, om det kan betale sig at ekspandere i udlandet med yderligere opkøb.

»Vi foretager jo løbende vurderinger af mulige opkøb i udlandet, og i de beregninger vægter lønsumsafgifterne tungt,« siger Peter Straarup.

»En sådan skat på beskæftigelse i den finansielle sektor er langt fra hensigtsmæssig. Vi bliver jo beskattet af vores eksportindtægter, og det stiller os ringere i den stærkt stigende konkurrence på de udenlandske finansmarkeder,« siger han.

Milliardindtægt
Peter Straarup oplyser dog, at banken ikke i øjeblikket har konkrete opkøbsplaner i udlandet, ligesom den heller ikke har aktuelle planer om at flytte afdelinger ud af landet for at spare afgiften. Banken har dog opbygget en stor it-afdeling i Indien med nu over 200 ansatte.

Danske Bank betaler ifølge regnskabet omkring en mia. kr. årligt i lønsumsafgift. Det er dog ikke opgjort, hvor stor en del af denne afgift, der stammer fra bankens eksport.

Højesteret gav med dommen i går Skatteminsteriet medhold i, at danske pengeinstutter fortsat skal betale afgift på finansielle ydelser til udlandet.

Sagen var anlagt af Faaborg Sparekasse og Finansrådet.

bo.joergensen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også