Reform af EU's fiskeri og landbrug

Regeringen lancerer et forslag til en ny fælles fiskeripolitik i EU, da den nuværende opfattes som kompliceret og ugennemskuelig.

VK-regeringen vil gøre EU's fiskeripolitik mere enkel. Samtidig erkender regeringen, at det skal være slut med dansk solokørsel i EU, når det gælder stramme regler for dyretransport.

I regeringsgrundlaget, som blev offentliggjort torsdag, bruges to af de 73 sider på at beskrive initiativer, som skal sikre, at »fødevareerhvervet bidrager maksimalt til det danske samfund også på længere sigt«.

De fleste initiativer er dog rettet mod EU, som i høj grad regulerer netop landbrug og fiskeri.

På listen over konkrete udspil fastslås, at regeringen vil lancere et forslag til en ny fælles fiskeripolitik i EU, da den nuværende er alt for »kompliceret og ugennemskuelig«.

Dyretransport
Danmark har de senere år valgt at indføre stramme særregler for dyretransport. De ligger over det niveau, der gælder på fællesskabsplan i EU. På listen over initiativer fra regeringen fastslås, at Danmark ikke kan løse problemet alene, og der skal nu i stedet arbejdes for et stærkere regelsæt i EU.

Det skal fokusere på en lavere maksimal transporttid for dyr.

EU-Kommissionen har tidligere på ugen lanceret sit udspil til såkaldt helbredstjek af de nuværende ordninger for landbrugsstøtte.

Støtten afvikles


Regeringen fastslår, at målet er en afvikling af støtten. Derfor skal der laves en strategi for indfrielse af ambitionen. Samtidig gennemføres en såkaldt udredning om dansk landbrugs udfordringer og vækstmål de næste 15 år.

Endelig spiller regeringen ud med et internationalt, økologisk forskningscenter samt bedre kontrol med dyrevelfærden i landbruget.

jesper.olesen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også