Regeringen lover flere vindmøller

Regeringen lover i sit regeringsgrundlag, at der skal mere gang i den vedvarende energi, ikke mindst i vindenergien.

Vindmøller på statslige arealer, en havvindmøllepark, en klimakommission og klimaprojekter i ulande betalt af ulandsbistanden er med i regeringsgrundlaget.

Regeringen lover i sit regeringsgrundlag for den kommende periode, at der skal komme mere gang i den vedvarende energi, ikke mindst i vindenergien i Danmark. Inden næste sommer skal staten udpege egnede steder til at opsætte nye vindmøller, og der skal desuden udbydes endnu en havvindmøllepark, som skal være i drift i 2012.

For at fokusere indsatsen for mere vedvarende energi vil regeringen lave en ny samlet lovgivning om vedvarende energi, der bl.a. skal fastlægge rammerne for udbygningen. Desuden har regeringen under overvejelse at samle de eksisterende love om energibesparelser i en samlet lov.

Der er ikke sat mål på, hvor mange megawatt vindmøller, der skal op. Regeringen vil øge den vedvarende energis andel af energiforbruget til 20 pct. i 2011 mod i dag omkring 16 pct. I 2025 skal den være oppe på 30 pct.

Dette mål og en lang række andre af punkterne i regeringsprogrammet på klima- og energiområdet følger de tilbud, som regeringen gav Folketingets partier under forhandlingerne om en langsigtet energiaftale.

Der er også energibesparelser på i gennemsnit 1,4 pct. om året fra 2010 til 2025 og en fordobling af den offentligt finansierede forskning i energiteknologi, så den når op på en mia. kr. om året i 2010.

Desuden vil regeringen effektivisere energiafgifterne, så de understøtter målene om mere vedvarende energi og opfyldelse af Danmarks klimaforpligtelser.

På klimaområdet vil regeringen nedsætte en klimakommission, der skal komme med forslag til, hvordan det kan lade sig gøre at realisere visionen om at frigøre Danmark for afhængigheden af fossile brændsler.

Derudover skal der opbygges en klimapulje til klimaprojekter i udviklingslande. Puljen skal vokse fra 100 mio. kr. i 2008 til 500 mio. kr. i 2012.

Pengene skal tages fra den øgede udviklingsbistand, som regeringen også lægger op til.

/ritzau/

BRANCHENYT
Læs også