Arla Foods frygter mangel på mælk

Mejerier Arlas danske leverandører ser aktuelt ud til at producere mindre mælk end tilladt. Arla kæmper samtidig for at få en hel del udmeldte andelshavere tilbage i selskabet.

• Arla kan i den kommende tid se frem til at miste endnu mere mælk end beregnet. Nye tal viser, at danske landmænd netop nu producerer mindre mælk end forventet.

175 danske og 12 svenske mælkeproducenter benyttede sig tidligere på året af muligheden for at melde sig ud af andelsselskabet Arla Foods - de fleste med virkning fra nytår. I stedet afsættes mælken på anden vis for især at sikre en højere afregningspris. Arla står samlet til at miste ca. 300 mio. kg mælk på den konto.

Samtidig viser opgørelser, at de tilbageværende danske leverandører i øjeblikket har svært ved at producere al den mælk, som Danmark er tildelt i EU-kvoten. Netop nu er der produceret mindre - knap 20 mio. kg. mælk - end forudset ud fra de gældende kvoter.

Udviklingen følges nøje
Trods det faktum at faldet er begrænset set i forhold til den samlede indvejning af mælk til Arla - i fjor var den på 6,2 mia. kg fra danske og svenske landmænd - følges udviklingen alligevel meget nøje på direktionsgangen i mejerikoncernen:

»Vi skal gerne have så meget mælk som muligt til vores produktion. Derfor er det naturligvis bekymrende, hvis der produceres mindre end kvoten hos leverandørerne,« siger viceadm. direktør Povl Krogsgaard, Arla Foods.

I den faglige brancheorganisation Dansk Kvæg fastslår rådgivningschef Henrik Nygaard, at mælkekvoteåret først udløber til foråret:

»Der er ofte udsving i udviklingen hen over året. Aktuelt kan det være præget af de høje foderpriser. De betyder måske, at ingen presser produktionen mere end nødvendigt. Den forventede fremgang i mælkeydelsen kommer nemlig ikke så hurtigt som tidligere. Men en hel række andre faktorer spiller naturligvis også ind,« vurderer rådgivningschefen.

Spotmarked på retur
Hos Arla Foods er opmærksomheden netop nu rettet mod de mange andelshavere, som har meldt sig ud for i stedet at levere mælken til især det tyske spotmarked. Siden august har Arla Foods hævet afregningsprisen flere gange - i alt tæt på 80 øre pr. liter. Mejerikoncernen er også i dialog med leverandører, der indsendte opsigelsen ved skæringsfristen i september.

Den viceadm. direktør lægger ikke skjul på, at ambitionen er en fastholdelse af så mange som muligt - og dermed deres mælk:

»Vi får netop nu mange henvendelser fra udmeldte leverandører. Spotmarkedet er generelt klart på retur rent prismæssigt. Det får nok mange til at overveje situationen igen. Vi forventer, at en hel del alligevel bliver hos,« siger Povl Krogsgaard.


BRANCHENYT
Læs også