Øget udbytte

Gabriel Holding kom ud af regnskabsåret 2006/07 med et bedre overskud end året før. Det fejres med, at udbyttet sættes op til 22 kr. fra 20 kr., og bestyrelsen foreslår også et aktiesplit i forholdet 1:5 - en gammel aktie giver fem nye aktier.

Resultat af den primære drift (EBIT) steg i 2006/07 til 24,9 mio. kr. mod 22,2 mio. kr. i 2005/06 svarende til en overskudsgrad på 9,0 pct. Efter skat blev resultatet 18,9 mio. kr. mod 16,2 mio. kr. sidste år. »Koncernen leverede sit hidtil bedste resultat, der levede op til de forventninger, som ledelsen meldte ud for et år siden, og som har været fastholdt gennem 2006/07. Der er tale om organisk vækst, som er baseret på gennemførelse af koncernens strategi og konstant stigende investeringer i udviklings- og salgsaktiviteter gennem en årrække. Koncernens portefølje af nye produkter samt kort- og langsigtede produktudviklingsprojekter har i regnskabsåret tilført nyt vækstpotentiale til Gabriel,« skriver ledelsen. Overskudsgraden var negativt påvirket af et fald i bruttoavancen på 1,9 procentpoint. Andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger var marginalt faldende i forhold til omsætningsstigningen. Der er over driften afholdt udgifter på 1,3 mio. kr. til Gabriels aktiviteter i Kina mod 1,8 mio. kr. sidste år. For 2007/08 venter ledelsen en stigning i omsætningen på ca. 10 pct. til 305 mio. kr. og en stigning i resultat af primær drift (EBIT) til niveauet 27 mio. kr.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også