Tonen mere tilforladelig

Det blev til pæne aktiekursstigninger og sving i dollaren under fredagens handel.

Med en lukket børs i Tokyo og et tyndt fremmøde i New York tegnede fredagens aktiehandel til at blive en lidt tam affære, og omsætningen nåede da heller ikke de helt store højder. Men de aktive investorer i Europa var i stødet til korrektioner, og efterhånden som dagen skred frem, kunne man med en smule god vilje tale om comeback på flere børser.

Det japanske aktiemarked var fredag lukketid i forbindelse med en lokal helligdag, og i USA valgte adskillige markedsdeltagere traditionen tro at holde lang weekend i forlængelse af Thanksgiving, hvilket lagde en kraftig dæmper på aktiviteten. Men kurserne er faldet så meget på det seneste, at investorerne i fredagens markeder havde svært ved at modstå fristelsen til at fylde nye aktier i porteføljerne, og det sørgede dagen igennem for at holde indeksene på ret kurs. Nu hjalp det også på købelysten, at spekulationerne i overtagelser og fusioner blusse op samtidig med, at investorernes appetit på defensive aktier var usvækket.

Spekulationer i overtagelser
De finansielle aktier var godt med hen over fredagen, og det skyldtes blandt andet en artikel i den franske avis Les Echos, der rapporterede, at forsikringsselskabet AXA angiveligt var interesseret i at overtage den mindre konkurrent CNP Assurance. Meldingerne fik snart investorerne til at se konsolideringer inden for såvel forsikringsbranchen som banksektoren, hvilket udløste en pæn efterspørgsel efter en stribe finansielle aktier.

Medicinalaktierne var en anden af investorernes kæledægger under fredagens handel, og her skulle forklaringen på interessen findes i de pågældende aktiers defensive natur. Salget af medicin er ikke umiddelbart relateret til de økonomiske konjunkturer, og det gør selskaberne eftertragtede, når økonomierne begynder at vise tegn på vigende vækst.

Philips udmærkede sig ved en pæn fremgang på børsen i Amsterdam, og opdriften fandt aktien i de politiske vinde. Det ser nemlig ud til, at underhuset i det hollandske parlament har godkendt en ny lov vedrørende tilbagekøb af egne aktier, hvilket forudses at blive en stor fordel for Philips.

Snakken på børsen i Amsterdam gik på, at den hollandske elektronik-gigant snart offentliggør et omfattende program for tilbagekøb af egne aktier, og den slags gisninger virker ofte stimulerende på investorernes interesse. Fredag eftermiddag var kursen på Philips steget 4,3 pct.

Indskrænket åbningstid
Åbningstiden i New York var fredag indskrænket med tre timer, så investorerne kunne blive færdige og komme på shopping. Tiden efter Thanksgiving er de helt store indkøbsdage i USA, så investorerne venter spændte på at høre, om butikkerne har haft gang i kasseapparaterne. Inspireret af de positive takter i Asien og Europa kom de amerikanske aktier godt fra start fredag, og sidst på eftermiddagen lå indeksene stadig højere.

Den amerikanske dollar kom på ny i klemme natten til fredag, og på et tidspunkt blev den handlet på det laveste niveau over for en række valutaer, siden man indførte nye standarter for valutahandel i begyndelsen af 1970'erne. I forhold til euroen betød det, at amerikanerne skulle af med 1,4966 dollar for en euro, og dermed nærmer kursen på den fælles europæiske valuta sig med hastige skridt den vigtige psykologiske grænse på 1,50 dollar.

Måske havde flere valutahandlere lyst til at teste 1,50 dollar-niveauet, men det blev ved forsøget, for ud på eftermiddagen havde den amerikanske valuta genvundet lidt af sin tabte styrke over for euroen, da nøgletallene gav anledning til en anelse forvirring.

Fredag kom eurozonens PMI-indeks, der afspejler stemningen blandt indkøbscheferne i såvel service- som fremstillingssektoren, og specielt den tilsyneladende forbedrede stemning i fremstillingssektoren kom bag på investorerne. PMI-indekset for fremstillingssektoren steg til 52,6 i november fra 51,5 måneden forinden, hvorimod investorerne havde ventet et lille fald. Derimod faldt den tilsvarende indikator for servicesektoren til 53,7 i november fra 55,8 i oktober. Nedgangen i servicedelen var langt større end ventet, men skuffelsen blev i et vist omfang opvejet af glæden over stigningen i fremstillingsdelen. Summa summarum blev, at investorerne vægtede det negative islæt i opgørelserne tungest, hvorefter euroen satte en spids af sin værdi over styr.

En anden faktor bag den lidt lavere eurokurs var udtalelser fra Miguel Angel Fernandez Ordonez, der er chef for den spanske centralbank samt rådsmedlem i Den Europæiske Centralbank. Ifølge Ordonez udgør den stigende inflation en trussel på mellemlang sigt, men et langt større faremoment for eurozonens økonomier er risikoen for aftagende vækst i forlængelse af kreditkrisen og uroen på finansmarkederne.


BRANCHENYT
Læs også