Nervekrig om russisk guldæg

Stilstand og mudderkastning mellem de to - snart tidligere - partnere.

Scottish & Newcastle er klar til at købe Carlsbergs andel af det russiske guldæg BBH for den samme pris, som danskerne har budt på skotternes halvdel. Det vil sige i omegnen af 33 mia. kr. Carlsberg afviser ”tilbuddet”, og hævder, at S&N forsøger at aflede opmærksomheden fra bryggeriets store indtjeningsproblemer i Vesteuropa.

Det skotske bryggeris koncernchef, John Dunsmore, var i går på lynvisit i København for at redegøre for sine synspunkter. Det foregik på et kombineret analytiker- og pressemøde, hvor han gentog, at Carlsberg havde foretaget et aggressivt og illoyalt skridt, der efter hans mening overtrådte den fælles aktionæroverenskomst.

»Hvis Carlsberg ringer til mig og tilbyder at sælge deres halvdel af BBH for 3,2 mia. pund (ca. 33 mia. kr.), slår vi til med det samme. Men det bliver næppe tilfældet og illustrerer, at de forsøger at sikre sig BBH alt for billigt. Men vores aktionærer står i en unik position til at overtage hele BBH. Derfor har vi indledt voldgiftssagen,« sagde John Dunsmore.

De to parter har en fælles aftale om, at uenigheder om Baltic Beverages Holding, BBH, skal løses i en voldgift i Stockholm. Det foregår i Sverige, fordi de bagvedliggende selskaber, som ejer BBH, er registrerede i Sverige.

Carlsberg afviser, at man har overtrådt aktionæroverenskomsten, og danskerne er ved at være trætte af S&N. Især skotternes forsøg på kun at fokusere på BBH, når tilbuddet fra Carlsberg og Heineken på 104 mia. kr. omfatter hele S&N's forretning.

»Vi har ikke budt udelukkende på BBH. Tværtimod har vi budt på hele S&N, fordi vi gerne vil købe deres forretninger i Frankrig og Grækenland foruden halvparten i BBH, mens Heineken vil have resten. Langt den største del af S&N's forretning befinder sig i Vesteuropa, men det lader skotterne til at have glemt,« siger adm. direktør Jørgen Buhl Rasmussen, Carlsberg.

Begge bryggerier er efterhånden enige om, at man ikke kan vende tilbage til et ligeligt delt ejerskab, når røgen efter denne fejde har lagt sig. En af parterne kommer til at miste sin russiske forretning. På pressemødet i København gjorde John Dunsmore meget ud af at påpege, at S&N har en åben aktiebog og derfor kunne overtages af hvem som helst. I modsætning til Carlsberg og Heineken, som begge er beskyttet mod opkøb af et fondseje. Alligevel er han utilfreds med, at de to bryggerier benytter sig af den mulighed og forsøger at købe S&N.

I en kort analyse fra Dansk Markets undrer analytiker Søren Samsøe sig over, at John Dunsmore har udtalt sig til Reuters om, at såfremt Carlsberg ikke var underlagt et fondseje, ville S&N have købt Carlsberg.

»Den slags udtalelser støtter ikke ligefrem S&N's argumenter om, at man har en stærk voldgiftssag mod Carlsberg. Den viser, at S&N ville have været i stand til at købe Carlsberg uden at bryde aktionæroverenskomsten,« skriver Søren Samsøe.

Der er tilsyneladende ingen direkte dialog mellem parterne, og ifølge skotterne vil den russiske forretning komme til at lide under en langvarig voldgiftssag. Det afvises af Carlsberg.

På grund af meget indviklede børsregler i Storbritannien er tilbuddet fra Carlsberg og Heineken ikke et tilbud i ordets bogstavelige forstand. Kun et foreløbigt forslag til tilbud. Fremgangsmåden bruges for at undgå at blive hæmmet af de børsregler, som et egentligt tilbud ville medføre.

Ved at benytte denne fremgangsmåde kan det tage meget lang tid at tvinge skotterne til en dialog om et tilbud som alligevel ikke er et rigtigt tilbud.

»Vi er tålmodige mennesker og er rede til at bruge den tid, det tager,« siger Jørgen Buhl Rasmussen.


BRANCHENYT
Læs også