Fødevarekontrollen retur

Både landbruget og fiskeriet roser, at regeringen efter hård kritik atter nedlægger Forbrugerministeriet.

Efterde seneste års kritik og en række omdiskuterede sager sendes ansvaret for fødevarekontrol- og sikkerhed i Danmark retur til ministeriet for landbrug og fiskeri.

Branchen roser beslutningen om, at fødevareministeren dermed får styrket sin rolle.

Familie- og Forbrugerministeriet blev oprettet i 2004, og i den forbindelse blev netop Fødevarestyrelsen flyttet til det nye ministerium. Det udløste mange kritiske røster, da tanken om et ministerium som ansvarlig for fødevarerne - lige fra jord til bord - gik tabt.

Som led i dannelsen af den nye VK-regering er Fødevarestyrelsen nu atter sendt retur til Fødevareministeriet, som dermed igen får ansvaret for fødevarekontrol, veterinære forhold og meget andet. Fødevareminister Eva Kjer Hansen(V) understreger, at det er regeringstoppens beslutning at nedlægge Familie- og Forbrugerministeriet.

Men hun er yderst tilfreds med udviklingen:

»Jeg har også gjort mig til talsmand for en sammenlægning af fødevareområdet. Det var uhensigtsmæssigt med opdelingen,« mener Eva Kjer Hansen, som i september afløste Hans Chr. Schmidt som fødevareminister.

Samlingen af hele fødevareområdet i et ministerium glæder også dansk landbrug:

»Det var en fejl i 2004 at lade det nye ministerium overtage en lang række opgaver fra Fødevareministeriet. Derfor er det godt, at regeringen atter skaber sammenhæng. Der har de seneste år været for mange problematiske sager,« mener Gert Karkov, formand for Landbrugets Veterinære Udvalg.

Også Danmarks Fiskeriforening ser fornuft i samlingen. Alligevel advarer formanden:

»Det ikke må udløse mindre opmærksomhed om vores erhverv. Sager om fødevarekontrol, kødskandaler, dyretransport og meget andet har fyldt meget de seneste år. Det skal fødevareministeren nu også tage sig af. Fiskeriet er meget komplekst. Der er netop nu afgørende forhandlinger i EU om næste års fiskeri, som kræver en stor indsats,« siger Flemming Kristensen, formand for fiskernes landsforening

I det skriftlige grundlag for arbejdet i den nye regeringsperiode er det bl.a. slået fast, at der kommer et dansk bud på en helt ny fælles fiskeripolitik i EU. Den gældende, som regulerer alle landes fangster af fisk, er nemlig for kompleks og ugennemskuelig.

»Vi skal have mere fokus på skånsomt fiskeri og bæredygtighed. Og derfor vil vi fra dansk side komme med vores bud på, hvordan den fælles fiskeripolitik kan skrues sammen. Det arbejde skal snarest igangsættes,« siger Eva Kjer Hansen.

Fødevareministeren understreger, at hun og embedsmændene allerede er travlt optaget af de igangværende forhandlingsrunder i EU om fiskerikvoter for 2008. Blandt hendes andre og første hjemlige opgaver med det udvidede ansvarsområde er et lovforslag om styrket fødevarekontrol, som hun hurtigt indkalder Folketingets partier til drøftelse om.

BRANCHENYT
Læs også