Bank køber egne aktier

Skælskør Banks bestyrelse har besluttet at tilbagekøbe en mio. kr. af bankens aktier.

Banken har truffet beslutningen, fordi »tidspunktet er gunstigt, idet kursen på bankens aktier er forholdsvis lav, omkring 240, hvilket svarer til en kurs indre værdi på 1,5«. Bestyrelsen venter, at tilbagekøbet vil få positiv indflydelse på kursudviklingen. I modsætning til tidligere nedskrivninger vil denne nedskrivning ikke have indflydelse på bankens resultat, fordi nedskrivningen nu skal bogføres over egenkapitalen.

BRANCHENYT
Læs også