En global værktøjskasse

Ugens aktie Satair er det verdensomspændende bindeled mellem luftfarten og over 1.000 producenter af flydele.

Hos Satair, der er global distributør af reservedele til flyindustrien, er der vind i sejlene og udsigt til at tage en god bid af et globalt marked i vækst.

Det danske selskab blev stiftet i 1957 af tidligere SAS-ansatte og er i dag verdens største uafhængige leverandør af reservedele til fly og helikoptere.

De seneste 50 år har selskabet udviklet sig til en millard-forretning med 14 kontorer på verdensplan og mere end 500 ansatte i hele koncernen. Satair, der servicerer og leverer reservedele til over 2.500 kunder fordelt på mere end 100 lande, er delt i to divisioner. Aftermarket-divisionen, der bidrager med to tredjedele af koncernens samlede salg, distribuerer reservedele til de store flyselskaber, forsvarsorganisationer og vedligeholdelsesfaciliteter.

Satairs anden division, OEM-divisionen, bidrager med den resterende tredjedel af det samlede salg og distribuerer nye flydele til flyproducenter som Boeing og Airbus. Udover at levere fysiske reservedele leverer Satair også løsninger inden for områder som kundeservice, support og logistik.

Luftfartens bindeled
Et typisk passagerfly indeholder omtrent tre mio. forskellige dele, der er produceret af over 1.000 producenter. Satair fungerer som bindeled mellem producenterne af reservedele og flyselskaberne, der som kunder hos Satair slipper for selv at indkøbe og sørge for at have de nødvendige reservedele liggende på lager.

Samtidigt er det et besværligt stykke logistisk arbejde for flyproducenterne og de mange underleverandører at få dokumentation, service, bestilling m.m. til at gå op i en højere enhed. Derfor kan potentielle kunder begrænse antallet af leverandører ved at handle med Satair, der sørger for, at de rigtige reservedele kommer frem til de rigtige flytyper på det rigtige tidspunkt.

Mere at lave hele tiden
Når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen. Satair nyder da også rigtig godt af perioder, hvor der er medvind i luftfartsindustrien.

Ikke desto mindre drypper det også på Satair, selv om der ikke er opsving i luftfartsindustrien. Det skyldes, at Satairs omsætning primært baseres på hvor mange reservedele, der skal leveres til flyindustrien. Dette er direkte afhængigt af, hvor mange kilometer, der bliver fløjet, og ikke af om det er høj- eller lavprisselskaberne, der er på vingerne.

Da der fortsat ses vækst i flytrafikken på globalt plan, er dette lig med, at der både sker en stigning i antallet af nybyggede fly samt, at der skal udføres mere vedligeholdelse og skiftes flere dele i flyene - og dermed mere arbejde til begge Satairs divisioner.

Den globale flytrafik vokser, og det er især på markeder som Kina og Indien, der i takt med høje økonomiske vækstrater efterspørger flere flybilletter. Derfor er der for Satair et langsigtet vækstpotentiale i Kina og Indien samt i resten af Asien. Globalt ventes en årlig vækst i flytrafikken på fem pct., og om ti år ventes flere flypassagerer i Asien end i USA.

Outsourcing en fordel
Satair har med kontorer i Kina, Malaysia og Japan allerede etableret sig i Asien, hvor selskabet senest i februar 2006 yderligere styrkede sin position i regionen ved opkøbet af TPA Ltd. i Singapore.

Satair genererede i 2006/07 ca. 27 pct. af sit salg i regionen, men hvis prognoserne holder, vil andelen kunne forventes at stige væsentligt.

Derudover er der i den globale luftfartsindustri et stigende niveau af outsourcing, hvilket øger efterspørgslen efter langt mere komplekse løsninger.

Flyproducenter fokuserer i stigende grad på at minimere omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelse, og dermed også effektiviteten i forbindelse med levering af reservedele. Vinderne er derfor, ifølge Satair selv, de selskaber der formår at bidrage til flyselskabernes øgede effektivisering og omkostningsminimering. Og det er netop her, Satairs kompetencer er rodfæstede.

For at kunne imødekomme de ændrede behov fra både eftermarkedet og flyproducenterne, har Satair udviklet sine services inden for outsourcing. Satair har som et led i selskabets strategiplan "Delivering 500+", planlagt at implementere et nyt ressourceplanlægningssystem i alle koncernens afdelinger for dermed at stå endnu bedre rustet til at tage så stor en bid som muligt at et marked, der vokser år for år.

www.danskaktieanalyse.dk

BRANCHENYT
Læs også