TDC i strid modvind

TDC og IT- og Telestyrelsen er langt fra enige om en ny TDC-rabatordning. Politisk er der ingen hjælp til TDC.

TDC har ryggen mod muren i striden om en særlig rabatordning, telegiganten lancerede sidste år.

Teleklagenævnet stemplede for seks uger siden rabatordningen som ulovlig. Siden har TDC lanceret en tilrettet version, men den finder IT- og Telestyrelsen problematisk.

»Vi har over for TDC sagt, at vi finder, at det er problematisk, hvis de fortsat bruger oplysninger, som de har fået ulovligt,« siger Jakob Willer, kontorchef i IT- og Telestyrelsen. Han mødtes fredag med TDC for at drøfte det seneste udspil, som Danmarks største telekoncern allerede har meldt ud offentligt på trods af, at det langt fra er givet, at den får IT- og Telestyrelsens godkendelse.

Spørger man TDC's ærkerivaler, Telia og Cybercity, er meldingen, at TDC's nye udspil også er et klokkeklart brud på teleloven.

»Man kan ikke basere en ny rabatløsning på en liste, der allerede er stemplet ulovlig,« siger Jesper Hansen, direktør i Cybercity.

Han mener, at hele TDC's rabatordning er én stor fejltagelse, som på ingen måde vil være i stand til at løse det oprindelige problem med, at hundredtusinder af danske telekunder betaler to gange til TDC for brugen af deres telefonforbindelse: Først via det fast telefonabonnement, siden gennem deres ADSL-internetopkobling.

»Det må efterhånden stå klart for enhver, at det seneste udspil fra TDC vil føre til stor gene for forbrugerne og kaos på telemarkedet,« siger Jesper Hansen med henvisning til, at kunder fremover selv skal rette henvendelse til deres teleselskab for at få en månedlig rabat på 45 kr.

TDC mener derimod, at den nye løsning løser problemet med, at man ifølge teleloven ikke må videregive kundeinformationer på tværs af teleselskaber. Heller ikke selv om de er en del af samme koncern.

»Vi ændrer reglerne, så kunderne selv skal anmode om at få rabat. Det er lidt mere besværligt for både kunderne og os, men så er der rene linjer, og alle de kunder, der tidligere fik rabat, kan stadig få det,« fastslår Carsten Dilling, direktør i Fastnet Norden i TDC, om den ændrede rabatordning.

Mens IT- og Telestyrelsen, TDC og konkurrenterne kriges om lovligheden af TDC-rabatordningen, udløser hverken løsningen eller IT- og Telestyrelsens håndtering af sagen politisk jubel.

»Jeg vil ikke lægge mig fast på en løsning nu. Som tingene har udviklet sig, er det nødvendigt, at vi drøfter hele forløbet grundigt,« siger teleordfører Torsten Schack Pedersen (V), der tidligere har efterlyst en tilbundsgående kulegravning af styrelsens optræden i sagen.

TDC har frist til i dag til at forklare IT- og Telestyrelsen, hvorfor man anser ordningen for at være lovlig. Først herefter afgør styrelsen, om man vil godkende løsningsmodel 2.0.

TDC har til gengæld meddelt, at man anker Teleklagenævnets afgørelse til Sø- og Handelsretten.

michael.stenvei@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også