Dom kan ramme bestyrelsesarbejde

Østre Landsret skal vurdere, hvor meget bestyrelsesmedlemmer må snakke med deres bagland om hemmelige fusionsforhandlinger

Fagbevægelsens insidersag begynder i Østre Landsret i dag. På anklagebænken med risiko for bøde sidder Finansforbundets formand Allan Bang og det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem Knud Grøngaard. Men der er langt mere på spil for fagbevægelsen.

Sagen handler nemlig om hvorvidt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer må søge rådgivning i deres bagland op til fusioner med massefyringer i kølvandet.

Dom chokerede
Det har de gjort hidtil, men Byretten var meget kontant i sin dom for et år siden og chokerede fagbevægelsen og mange børsretseksperter både ved at dømme de to fagforeningsfolk og i præmisserne at fastslå, at bestyrelsesmedlemmer kun må søge rådgivning i selskabets interesse og kun hos bestyrelsens udpegede rådgivere.

»Præmisserne er farlige, fordi vi risikerer at isolere bestyrelsen fuldstændig. De kommer ikke til at stå til regnskab for deres bagland på nær under generalforsamlingen. Og vi risikerer at ende med enerådige bestyrelser uden nogen til at holde sig i ørerne. Erfaringerne fra USA på det område er ikke entydigt gode,« siger professor dr. jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet.

Han kalder byrettens dom fra sidste år for meget streng og gammeldags.

Sagen følges nøje af fagbevægelsen. LOs daværende formand Hans Jensen sagde efter dommen i fjor, at hvis den blev fastholdt i Landsretten var det nødvendigt med en lovændring for at sikre bestyrelsesmedlemmer et vist råderum.

Allan Bang ser da også frem til den nye retssag.

»Sagen er meget principiel for os og for resten af fagbevægelsen. Med byrettens dom har man givet medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer umulige arbejdsvilkår. Derfor er det vigtigt at gå videre,« siger Allan Bang.

Miseren opstod, da Danske Bank og RealDanmark lå i hemmelige fusionsforhandlinger i 2000. En fusion ville koste tusindvis af stillinger, og det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem Knud Grøngaard gik til sin forbundsformand Allan Bang og diskuterede strategi og alternativer.

Insiderhandel
Undervejs gav han informationer om både bytteforhold og dato for offentliggørelse af fusionen. Allan Bang drøftede sagen med sine nærmeste kolleger, og en af medarbejderne begik - og blev siden dømt for - insiderhandel for et millionbeløb.

Knud Grøngaard og Allan Bang derimod blev sigtet for at have talt over sig og videregivet fortrolig information. Sagen har været omkring EF-Domstolen, der i november 2005 fastslog, at værdipapirlovens forbud mod at videregive fortrolig information skal fortolkes strengt.

Det fik 23. november i fjor to ud af tre dommere i Københavns Byret til at idømme de to fagforeningsfolk en bøde på hver 5.000 kr.

Dommen blev anket på stedet.

Østre Landsret har sat fire retsmøder af til sagen.

lene.andersen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også