Norsk kapital bag ny bydel

Byggeprojekt Mega-projekt på Odenses gamle slagterigrund og det tilstødende godsbaneområde blev for stor mundfuld for det fynske udviklingsselskab Lillebælt Gruppen A/S, som hidtil har ejet grunden.

Der bliver nu sat turbo på planen om at udvikle en helt ny bydel på det gamle godsbaneareal og slagterigrunden i Odense.

Det kapitalstærke norske udviklingsselskab Scandinavian Property Development (SPDE) har i samarbejde med den internationale kapitalfond Aberdeen Property Investors overtaget 80 pct. af projektet, og ifølge Aberdeens danske administrerende direktør, Tonny Nielsen, går byggeriet i gang om et år, så den ny bydel kan stå færdig i 2013.

Forvandlingen af det gamle godsbaneareal og slagterigrunden i Odense midtby kommer til at koste investorerne ca. tre mia. kr.

Der skal bygges et nyt mega butikscenter på ca. 40.000 kvadratmeter, 5.000 kvadratmeter øvrige butikker og serviceerhverv samt 35.000 kvadratmeter kontorer og 30.000 kvadratmeter boliger.

Hidtil har det fynske udviklingsselskab Lillebælt Gruppen A/S stået bag de ambitiøse byudviklingsplaner på den gamle slagterigrund og det tilstødende godsbaneareal i Odense.

Nu har Scandinavian Property Development imidlertid overtaget 80 pct. af projektet via det det fælles nyoprettede selskab Odense Projektudviklingsselskab A/S. Og det nye selskab har indgået en købsaftale med den hidtidige ejer, Lillebælt Gruppen, om at overtage den 110.000 kvadratmeter store grund for i alt 550 mio. kr., oplyser adm. direktør Tonny Nielsen, Aberdeen Property Investors Denmark, der har formidlet investeringen på vegne af Scandinavian Property Development.

Hurtigst muligt i gang
»Med en investering i den størrelsesorden har vi forpligtet os til at komme i gang hurtigst mulig. Det bliver stort set det samme bydelsprojekt, der hidtil har været udarbejdet, som vi nu går videre med. Vi vil dog nok også komme til at sætte vores eget fingeraftryk på projektet,« lyder det fra Aberdeens administrerende direktør.

Med Aberdeen Property's formidling af det nye kapitalgrundlag for projektet, er der nu skabt et solidt grundlag for, at projektet bliver realiseret hurtigst mulig. Tonny Nielsen forventer, at der bliver sat fuld skrue på udarbejdelsen af den nødvendige lokalplan.

Han regner med, at forberedelserne til byudviklingen på den attraktive grund i Odenses bymidte kan gå i gang efter sommerferien 2008, og at spaden til de første byggerier kan sættes i jorden om ca. et år.

»Projektet i Odense midtby ligger i naturlig forlængelse af Aberdeen Property Investors nuværende forretningsområde med forvaltning og optimering af ejendomsporteføljer. Stiftelsen og administrationen af det nye projektudviklingsselskab skal derfor ses som et led i Aberdeens overordnede strategi,« siger Tonny Nielsen.

Den hidtidige projektmager, Lillebælt Gruppen, er godt tilfreds med, at en kapitalstærk skandinavisk investor nu overtager hovedansvaret for projektet i Odense.

For stor en mundfuld
Det giver det fynske projektudviklingsfirma luft til at koncentrere sig om andre udviklingsopgaver, lyder det fra salgs- og markedschef i Lillebælt Gruppen, Jess Heilbo.

»Vi kan nu frigøre ressourcer til andre opgaver, og vi vil især i den kommende tid koncentrere os om at vinde konkurrencen om det nye koncerthusbyggeri i Odense. Vi er samtidig nået til den erkendelse, at en investering på tre mia. kr. til udviklingen af projektet på slagterigrunden og de gamle godsbanearealer for var en meget stor mundfuld for et firma som Lillebælt Gruppen A/S med kun én ejer. Så det var meget fin timing, at vi nu overdrager 80 pct. af opgaven til en kapitalstærk investor med meget stor erfaring inden for netop udvikling af butikscentre og ejendomsdrift,« lyder det fra Lillebælt Gruppens talsmand Jess Heilbo.

Nøje udpeget
For den nye investor, Scandinavian Property Developments adm. direktør Stein Haugbro, er Odense udpeget med omhu som det norske selskabs første investering i Danmark.

Selskabet ser Odense som Danmarks mest spændende udviklingssted i Danmark uden for hovedstadsområdet.

»Vi har allerede evalueret flere danske udviklingsprojekter. Men projektet i Odense er efter vores mening det mest lovende i Danmark. Vi forventer et årligt afkast på over 20 pct., og købet understøtter vores ambition om at investere i fremtidsorienterede projekter i vækstområder i Skandinavien,« siger Stein Haugbro.

Læs også