Energi i åbent kontorlandskab

Nybyggeri Det statsligt ejede el- og gas transmissionsselskab Energinet.dk indtager om kort tid 11.500 kvadratmeter fordelt på tre etager ved Erritsø.

Det bliver nye tider for ca. 350 medarbejdere i det statsligt ejede el- og gas transmissionsselskab Energinet.dk, når de ved årets udgang flytter ind i et nyt domicilbyggeri i Erritsø ved Fredericia.

Fra at have arbejdet uforstyrret på egne kontorer i det nuværende hovedkvarter i Skærbæk ved Lillebælt lidt længere mod syd, skal de vænne sig til at fungere sammen i et stort transparent og åbent kontorlandskab, hvor alle kan se alle.

»Det bliver et hus, hvor ingen har sit eget kontor. Heller ikke den administrerende direktør. De enkelte medarbejdere placeres efter hvilke afdelinger, der samarbejder mest. Og huset er indrettet til rent fysisk at understøtte en arbejdsform, som gør, at informationerne flyder let mellem personer og afdelinger, ligesom omgivelserne indbyder til nytænkning og samarbejde på tværs,« forklarer Energinet.dk's kommunikationsdirektør, Hans Mogensen.

Arkæologisk interessant
Det nye kontorhus, der har et samlet etageareal på 11.500 kvadratmeter fordelt på tre etager samt 3.500 kvadratmeter kælder, står færdig i begyndelsen af december. Herefter følger indflytningsfasen med forventning om, at alle er på plads ved juletid.

Medio januar overdrages det gamle domicilbyggeri i Skærbæk til Dong, der netop står og mangler mere plads på den hidtil fælles adresse i Skærbæk.

Planlægningen af det nye domicilbyggeri gik i gang umiddelbart efter fusionen mellem de tre transmissionsselskaber Eltra, Elkraft og Gastra til det fælles Energinet.dk i august 2005.

Den nytiltrådte adm. direktør Peder Østermark Andreasen satte ingeniør Jens Jørgen Rype i spidsen som projektleder med den opgave at finde et velegnet sted til byggeri af et nyt moderne hovedkvarter samt udformningen af det nye hus.

Grunden blev udvalgt på et 16 hektar højtliggende areal i Erritsø, som Energinet.dk købte af Fredericia Kommune. Inden byggeriet gik i gang, konstaterede arkæologer fra Vejle Museum, at det kom til at ligge oven på et større middelalderligt palisadeforsvarsværk, som først skulle udgraves på den del af grunden, hvor der skulle bygges.

Ingen overskridelser
Der blev samtidig udarbejdet et grundigt projektforslag, som lagde rammerne for, hvordan det nye hus skulle se ud og indrettes, uden at de endelige dimensioner lå fast.

Derpå gik byggeriet i EU-udbud som et traditionelt totalentreprise-projekt, med arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard A/S som rådgiver sammen med den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll og Christine Jensens tegnestue i Århus, som har stået for projekteringen og udformningen af de omkringliggende arealer. Byggeentreprisen blev vundet af entreprenørvirksomheden Hoffmann som totalentreprenør. Og der blev taget første spadestik i slutningen af juni 2006.

Den samlede budgetterede projektpris på 336 mio. kr., der både omfatter grundkøb og byggeri af hovedbygningen samt en tilstødende værkstedsbygning på 3.500 kvadratmeter, er blevet overholdt, ligesom byggeriet af nye Energinet.dk hus er blevet gennemført inden for den aftalte tidsramme.

Det har ifølge Jens Jørgen Rype været et ufravigeligt krav fra bygherren, der som statsligt ejet selskab ikke ville tolerere overskridelser, som det er set ved andre store statslige byggeprojekter som eksempelvis DR-huset i Ørestad.

Læs også