Femernbro styrker Lolland-Falster

Danmark og Tysklands trafikministre indgik i juni i år en aftale om en fast forbindelse over Femern Bælt. Den står formentlig først færdig i 2018, men visionerne danner allerede nu bro i området. Dog er borgmesteren for Lolland Kommune nervøs, fordi man mangler industrijord. Han frygter, at det vil bremse udviklingen.

20 kilometer bro skulle efter planen stå færdig i 2018 over Femern Bælt, og det har startet en hvirvelvind af forventninger til udviklingen på Lolland-Falster og i Nordtyskland.

Fra Transport- og Energiministeriet forventer man blandt andet, at den faste forbindelse vil betyde en »afgørende forbedring af infrastrukturen mellem Danmark og Tyskland.«

Desuden vil rejsetiden mellem Rødby og Puttgarden blive forkortet, og der vil ikke være ventetid for trafikanterne i færgehavnene.

Der er blevet regnet på, at bilister vil spare omkring tre millioner kroner om året fra det første år efter broens åbning.

»Andre konkrete gevinster ved Femern-forbindelsen er, at jernbanetransporten bliver væsentligt styrket, fordi forbindelsen indebærer, at der kan spares 160 kilometer ved at køre jernbanegods til det europæiske kontinent over Femern i stedet for over Storebælt,« siger Søren Clausen, der er fuldmægtig i Transport- og Energiministeriet.

Flere i beskæftigelse
Under selve opførelsen af broen vurderer Transport- og Energiministeriet, at 6.000 til 9.000 personer årligt vil være beskæftiget.

»Også regionalt vil forbindelsen styrke erhvervslivet. Mobiliteten forstærkes, og dermed bliver adgangen til de store europæiske markeder forbedret markant. Det vil give nogle konkurrencefordele for det regionale erhvervsliv, herunder for eksempel logistikvirksomheder, der vil kunne drage nytte af at placere sig i området,« forklarer Søren Clausen, der ikke tør spå om udviklingen for ejendomsmarkedet.

Det tør Stig Vestergaard (S) godt - han er borgmester i Lolland Kommune.

Firmaer står i kø
»Vi har en massiv udvikling netop nu af Maribo og også Nakskov. Alt, hvad vi har af boliger dér, er næsten væk. Desuden står firmaerne i kø for at komme til Lolland-Falster,« siger Stig Vestergaard og tilføjer, at det største problem er, at kommunen mangler industrijord langs motorvejen.

»Omkring de store industriområder er vi ved at have udsolgt. Det tror jeg blandt andet skyldes den kommende Femern-forbindelse, men også at vi satser meget på et grønt miljø. Det har betydet, at vi er godt booket op med virksomheder med grønne profiler.«

Men Stig Vestergaard har svært ved at skjule sin frustration over, at der snart ikke er mere industrijord at give af.

»Miljøminister Connie Hedegaard har sat en stopper for, at vi må udstykke mere, fordi hun frygter, det vil komme til at ligne de industriplamager, man ser langs de jyske motorveje. Det er ikke kønt, og det er vi selvfølgelig heller ikke interesserede i. Vi vil gerne have en industri ind, så det indgår i miljøet på en naturlig måde.«

Undgå byspredning
I Miljøministeriet henviser man til den gamle regerings Landsplansredegørelse for 2006, hvor der er tilkendegivelser om, at kommunerne skal passe på naturen - og at byerne ikke skal æde for meget af den. Grænsen mellem by og land skal være klar og tydelig.

»Der er et ønske fra Connie Hedegaards side om, at kommunerne skal tænke sig godt om og undgå unødig byspredning, når de planlægger byudviklingen. Det er naturligt, at man lægger meget transporttunge erhverv tæt ved motorvejene, men man behøver for eksempel ikke at lægge et revisionsfirma ud til motorvejen. Hvis virksomheden lige så godt kunne ligge inde i byen, men bare gerne vil have en mere synlig eksponering, så er det ikke det, vi skal bruge natur og landskab til,« forklarer Peder Baltzer Nielsen, der er chefkonsulent i Miljøministeriet, og fortsætter:

»Det er en løftet pegefinger om, hvordan ministeriet ser på kommunernes planlægning, men det er ikke et forbud fra ministerens side.«

Positiv udvikling
Bortset fra bekymringerne med industrijorden, ser borgmester i Lolland Kommune Stig Vestergaard meget positivt på, at forbindelsen over Femern-bæltet bliver en realitet. Han mener, at den vil forstærke den positive udvikling, som Lolland-Falster er inde i.

»Man hører ikke så meget om det, men vi har faktisk en positiv tilflytning til området. Femern vil tiltrække endnu flere beboere og sikkert også nogle med højere indtægter,« siger Stig Vestergaard.

Læs også