SAS i strid om hviletidsregler

flyvning SAS-piloter risikerer at overtræde hviletidsbestemmelser, hvis de følger selskabets interne tolkning af dem.

Den danske luftfartslovgivning indeholder restriktive hviletidsbestemmelser for piloter, der ikke må sidde og småblunde i cockpittet, når de er på arbejde.

Men SAS gav i torsdags sine piloter et påbud om, at de ikke skal følge de danske hviletidsbestemmelser. I stedet skal de følge SAS' interne fortolkning, som tager udgangspunkt i svenske bestemmelser, der er mere lempelige.

»Det er aftalt mellem de tre skandinaviske lande, at SAS altid skal følge den mest restriktive bestemmelse i Danmark, Sverige eller Norge,« fastslår Thorbjørn Ancker, kommunikationschef i Statens Luftfartsvæsen (SLV).

Påbuddet fra SAS sætter piloterne i et voldsomt dilemma, forklarer Mogens Holgaard, formand for Dansk Pilotforening.

»Hver pilot er ansvarlig for, at hun/han overholder lovgivningen. Det handler om passagerernes sikkerhed og ikke om bekvemmelighed for piloterne. Hvis piloten overskrider hviletidsbestemmelserne, risikerer vedkommende derfor at miste sit certifikat,« forklarer han.

Hos SLV fastslår kommunikationschef Thorbjørn Ancker, at piloterne skal følge luftfartslovgivningen:

»En vognmand kan ikke bede en chauffør om at blæse på hviletidsbestemmelserne. På samme måde kan et flyselskab heller ikke bede en pilot om at blæse på hviletidsbestemmelserne. Luftfartsloven står over beskeder fra en eventuel arbejdsgiver. Sådan må det nødvendigvis være,« siger han.

Morgenavisen Jyllands-Posten beskrev i sidste uge, hvordan SAS gennem flere år har kæmpet for at få indført en mere lempelig fortolkning af hviletidsreglerne end den, de danske myndigheder ønsker.

Men SAS' fortolkning blev endeligt forkastet af SLV's jurister, som kort efter sommerferien fastslog, at SAS' fortolkning var i strid med den danske lovgivning.

Har ikke fået et påbud
Hos SAS henholder man sig til, at Skandinavisk Tilsynskontor (STK), der ligger i Stockholm og har det daglige tilsyn med SAS, på trods af den danske afgørelse netop har givet selskabet lov til at fortsætte med den hidtidige praksis.

»Vores praksis er netop blevet godkendt af STK. Indtil vi får besked om andet, henholder vi os til det,« siger Bertil Ternert, informationschef i SAS.

Dansk Pilotforening kontaktede torsdag SLV for omgående at få en afklaring:

»Det er helt urimeligt, at myndighederne ikke vil klargøre, om piloterne rent faktisk flyver inden for lovgivningens rammer lige nu, hvor der tilsyneladende er uenighed om, hvad der gælder,« siger Mogens Holgaard.

SLV bekræfter, at det har modtaget henvendelsen, men det har endnu ikke haft tid til at behandle den.

Den langsomme sagsbehandling bliver kritiseret af Jens Christian Lund, medlem af trafikudvalget for Socialdemokratiet:

»Det er ubegribeligt, at der kan være tvivl om så væsentligt et spørgsmål som hviletidsbestemmelserne. Jeg forstår ikke, at SLV ikke har pålagt SAS at følge de danske bestemmelser,« siger han.

Han har nu tænkt sig at rejse spørgsmålet over for transportminister Carina Christensen (K):

»Der er mere og mere, som tyder på, at tilsynet med SAS ikke fungerer efter hensigten,« siger han.

Læs også