Den danske torskekvote bliver sat op

fiskeri For første gang i 10 år sætter EU torskekvoterne op i Nordsøen.

Efter års uafbrudt tilbagegang er udviklingen for torskebestandene i Nordsøen og Skagerrak igen mere positiv. Derfor får danske fiskere torskekvoten forhøjet i 2008.

Det er resultatet af en ny aftale mellem Norge og EU. Gennem flere dage har forhandlere fra de to parter arbejdet på at strikke et 2008-forlig for fælles farvande sammen. Resultatet blev en konklusion om, at torskebestanden for første gang i 10 år er på vej frem i Nordsøen og Skagerrak. Netop to meget vigtige farvande for dansk fiskeri.

Derfor er EU og Norge enige om at forhøje torskekvoterne med 11 pct. næste år. Det er fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) yderst tilfreds med. Resultatet lægger rammen for en del af EU's årlige forhandlinger om den fælles fiskeripolitik, der finder sted ugen op til jul i Bruxelles.

Men ministeren understreger dog, at der fortsat er lang vej igen. De danske fiskere må nok vente andre stramninger i EU's fiskeriaftale for 2008. Der er allerede for flere år siden indført en genopretningsplan for torsk med bl.a. fastlagte aftaler for, hvor mange dage det enkelte fartøj må være på havet og andre foranstaltninger:

Genopbygning er lykkedes
»Det er meget glædeligt, at vi nu igen kan forhøje kvoterne for torsk, da flere års arbejde med genopbygningen af bestandene i Nordsøen og Skagerrak har båret frugt. Men vi må også sikre de mange nye unge torsk, så fremgangen fortsætter. Derfor kommer der på rådsmødet i december formentlig færre havdage og flere lukkede områder,« siger Eva Kjer Hansen.

Hun understreger, at der også fortsat skal være stor opmærksomhed om brugen af selektive redskaber.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening siger efter den nye torskeaftale, som han håbet blev endnu bedre:

»Vi skal have skabt større sikkerhed, så fiskernes økonomi og fremtid kan planlægges. Der er alt for stor usikkerhed ved, at der kun indgås den slags etårige aftaler,« siger Flemming Kristensen.

I Greenpeace er der stor utilfredshed med EU's Norges-aftale, da en forøgelse af torskekvoten ifølge miljøorganisationen er ufornuftig forvaltning af bestanden:

»Der skal skæres i fiskeri-indsatsen, så færre fartøjer fisker mindre og med et minimum af udsmid. Samtidig må der sættes kraftigt og målrettet ind over for det illegale fiskeri. Først når det kommer under kontrol, kan der tales om, at man arbejder hen imod et bæredygtigt fiskeri i Europa,« mener havpolitisk medarbejder Hanne Kærgaard Lyng Winter, Greenpeace.

Læs også