Virgin Group vil købe Northern Rock

FINANS Virgin Group har fremlagt et købsforslag, der har fået det blå stempel fra den britiske regering.

Sir Richard Branson og hans Virgin Group Limited ser ud til at trække det længste strå i opgøret om den kriseramte britiske bank Northern Rock Plc.

Mandag meddelte det britiske finansministerium, at der er givet forhåndstilsagn til det købsforslag, som Virgin Group har fremlagt, men som endnu ikke er fremsat officielt.

Forslaget indebærer, at Northern Rock fusionerer med Virgin Groups finansselskab Virgin Money, der også bliver navnet på det fortsættende selskab.

Virgin Money har en værdi på en kvart milliard pund. Herudover vil det konsortium, som Virgin Group har dannet sammen med en række kapitalfonde, indskyde 650 millioner pund i Virgin Money. Et tilsvarende beløb skal komme fra udstedelse af nye aktier med fortegningsret for de nuværende aktionærer i Northern Rock.

Efter denne stribe transaktioner vil Virgin-konsortiet kontrollere 55 pct. af det nye Virgin Money.

Kæmpegæld
Den største udskrivning bliver de 11 mia. pund, som Virgin-konsortiet vil nedbringe gælden til Bank of England med den dag, da købet formelt er gennemført.

Northern Rock anslås at skylde Bank of England 25 mia. pund. Kæmpegælden er garanteret af den britiske stat.

Når de 11 mia. pund er betalt, skal der samtidig foreligge en plan for, hvordan de resterende 14 mia. pund skal afvikles. Det ventes at ske så hurtigt, som pengestrømmen i Virgin Money tillader det, da Bank of England beregner strafrente for lånet til Northern Rock.

En god forretning?
Det store spørgsmål er, hvordan Virgin-konsortiet mener at kunne gøre Northern Rock i skikkelse af Virgin Money til en god forretning.

Et køb ændrer ikke umiddelbart ved det forhold, at kun en fjerdedel af Northern Rocks arbejdskapital hidrører fra indlån. Tre fjerdedele blev frem til kreditkrisen hentet gennem udstedelse af kortfristede gældsbeviser. Provenuet fra dem blev brugt til Northern Rocks kerneforretning: Boligfinansiering.

Så længe renten på de kortfristede gældsbeviser var lavere end den rente, som Northern Rock forlangte på boliglån, var der tale om en god forretning. I dag, da finansieringen hentes i Bank of England til strafrente, er det tvivlsomt, om Northern Rock tjener penge.

Bankens krise blev kendt i de tidligere morgentimer fredag den 14. september, og siden da har Northern Rock ikke offentliggjort regnskaber eller kommet med data for bankens økonomiske stilling. Virgin-konsortiet har foreløbig ikke præsenteret en forretningsmodel, der indebærer adgang til andre finansieringskilder end de hidtidige.

Garantien gælder
Af samme grund mødes købsforslaget fra Virgin-konsortiet med betydelig reservation blandt de aktieanalytikere, der i lang tid har fulgt Northern Rock.

Flere peger på, at hverken indlånskunder eller låntagere umiddelbart har noget incitament til at forblive loyale under det nye ejerskab.

I et brev til aktionærer og kunder i Northern Rock skriver sir Richard, at den ubegrænsede garanti, som det britiske stat yder for alle indlån i Northern Rock, »vil gælde, indtil der ikke længere måtte være behov herfor«.

»I de seneste to måneder har Virgin arbejdet ihærdigt på et forslag, der skal redde Northern Rock og genskabe bankens finansielle styrke. Jeg føler personligt en stærk forpligtelse til at finde den rette løsning på bankens udfordringer og har den glæde at kunne meddele, at bestyrelsen for Northern Rock har besluttet at fortsætte forhandlingerne med os,« skriver sir Richard.

Han understreger, at Northern Rock skal forblive intakt, og at ambitionen er at bevare så mange af de 6.000 arbejdspladser, som muligt. Tillige vil Virgin Money overtage forpligtelserne over for den velgørende fond, som Northern Rock i mange år har drevet.

Kursen 30 pct. op
Blandt deltagerne i Virgin-konsortiet er finans- og forsikringskoncernen American International Group Incorporated, den britiske kapitalfond Toscafund Asset Management LP og kapitalfonden First Eastern Investment Group, der er hjemmehørende i Hong Kong.

I konsortiet indgår også den amerikanske milliardær Wilbur Ross, der siden slutningen af 1980'erne har skabt et renommé som ekspert i at overtage kriseramte virksomheder, bringe dem på ret køl og derefter sælge dem med pæn fortjeneste.

Børsen i London reagerede positivt på budskabet fra Virgin-konsortiet. Kursen på Northern Rock steg over dagen med 30 pct. til 1,12 pund pr. aktie, hvilket bragte bankens markedsværdi op på 425 mio. pund.

Tallene skal sættes i forhold til, at de aktier, som Virgin Money planlægger at udstede med fortegningsret for de nuværende aktionærer, får en pålydende værdi på 25 pence.

Læs også