Mobilsælgere dømt

TELE Firmaet Telemobilia ApS er blevet idømt en bøde på 125.000 kr., og direktøren for Telemobilia er blevet idømt en personlig bøde på 10.000 kr.

Det var en overtrædelse af konkurrenceloven, da firmaerne Jokerprice ApS, Aircom Erhverv ApS og Telemobilia ApS indgik aftaler om fragt- og salgspriser, som de ville gøre brug af ved salg af mobiltelefoner på web-portalen www.mobilpriser.dk. Aftalen indskrænkede priskonkurrencen mellem virksomhederne på en konkurrencestridig måde, og det førte tirsdag til domsafsigelse. »Jeg er glad for dagens dom. Det er forbudt at indgå konkurrencebegrænsende aftaler. Og det er vigtigt, at både virksomhederne og de ansvarlige direktører bliver straffet med bøder i de grove tilfælde,« siger Konkurrencestyrelsens direktør, Agnete Gersing. Firmaet Jokerprice og direktørerne for hhv. Jokerprice og Aircom Erhverv har på baggrund af Konkurrencestyrelsens undersøgelser allerede erklæret sig skyldige i overtrædelse af konkurrenceloven og vedtaget bøder for overtrædelsen. Jokerprice fik en bøde på 125.000 kr., mens direktørerne hver fik en personlig bøde på 25.000 kr. Firmaet Aircom Erhverv er ophørt.

maria

BRANCHENYT
Læs også