Lav skat gav pote

Dan-Ejendomme havde et tilfredsstillende aktivitetsniveau i de første ni måneder af 2007.

Selskabet øgede overskuddet på grund af en lavere skattebetaling. Omsætningen var 183,0 mio. kr. mod 181,6 mio. kr. sidste år, og resultatet af den primære drift blev 14,5 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. Før skat blev det til et plus på 21,3 mio. kr. mod 21,4 mio. kr. sidste år. Nedsættelse af selskabsskatten fra 28 til 25 pct. pr. 1. januar har medført en reduktion af udskudt skat på 2,7 mio. kr. og et koncernresultatet efter skat på 18,8 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. sidste år. For hele regnskabsåret venter koncernen en omsætning som sidste år et resultat af primær drift på 29-33 mio. kr. Før skat lyder estimatet på 42-46 mio. kr.RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også