Kostbart at hente penge i Abu Dhabi

Den amerikanske storbank Citigroup må betale 11 pct. i rente for at skaffe sig øget kapital. Abu Dhabi sikrer sig ikke kun en god forretning med Citigroup, men også en stor andel af et kendt aktieselskab.

Annapolis

Den amerikanske storbank Citigroup har måttet betale dyrt for at få en kraftig vitamininsprøjtning i form af ny kapital fra Abu Dhabis statskontrollerede bank.

Citigroup har lovet at forrente 7,5 mia. dollars fra Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, med 11 pct. om året. Det er næsten dobbelt så meget, som banken betaler til de investorer, der køber dens obligationer.

Hermed understreges det, at Citigroup, der målt på aktiver er USA største bank, har haft brug for en hurtig og kraftig forbedring af sit kapitalgrundlag efter at have tabt mere end en halv snes milliarder.

Citigroup er en af de internationale storbanker, der er blevet hårdest ramt af den internationale kreditkrise, som i sommer blev udløst af det stigende antal misligholdte lån og de mange tvangsauktioner på den svageste subprime-del af det amerikanske boligmarked.

De store tab tvang for godt en måned siden bankens adm. direktør og bestyrelsesformand, Charles O. Prince, til at træde tilbage fra begge poster.

Win Bischoff, der har overtaget direktørposten på midlertidig basis, fastslog i en kort erklæring, at investeringen fra ADIA vil hjælpe til med at styrke bankens kapitalgrundlag.

Citigroups egenkapital vil nu nå op over de 6 pct. af de samlede forpligtelser, som det amerikanske finanstilsyn, SEC, sætter som bundgrænse. Egenkapitalen er dog også efter det seneste indskud under de 7,5 pct., som er bankens egen målsætning.

"Topmøde"


..

BRANCHENYT
Læs også