Fransk løfte

Reglementeret underskud

FRANKRIG Frankrig holder sit løfte til EU omkring underskuddet på statsbudgettet, lovede præsident Jacques Chirac (billedet) tirsdag. Underskuddet på de franske statsfinanser har i tre år i træk ligget over EU-loftet på 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP), men landet regner med at holde sig under den øvre grænse i 2005. »Vi holder vore løfter omkring budgetunderskuddet,« sagde præsident Chirac, da han fremlagde sine nytårsønsker for regeringen, som håber at begrænse det franske underskud på statsbudgettet til 2,9 pct. af BNP i indeværende år. Chirac opfordrede desuden regeringen til at få styr på statsfinanserne. Direktøren for den franske nationalbank, Christian Noyer, sagde i december, at regeringen skal lægge sig ekstra i selen for at få styr på de offentlige udgifter, hvis man skal begrænse underskuddet på statsfinanserne til et niveau under EU-loftet. Reuters

BRANCHENYT
Læs også