45 øre pr. karton

Norsk afgift

NORGE Nordmændene skal lære at genbruge mælke- og juicekartoner. Derfor har regeringen lagt en ny afgift på emballagen. 45 øre ekstra på en liter mælk skal få forbrugerne til at brække kartonerne op og aflevere dem. Skønt returandelen allerede er på 65 pct., bliver afgiften bevaret, indtil returandelen når helt op på 95 pct. Det fortæller statssekretær Henriette Westhrin fra det norske Miljøverndepartement ifølge Aftenposten. BBC kan supplere med oplysningen om, at ordningen møder kritik af flere grunde. Dels fordi nordmændene allerede er blandt verdens mest flittige til at aflevere affald til genbrug, dels vil afgiften give en gennemsnitsfamilie en merudgift på ca. 450 norske kroner på årsplan.

un...

BRANCHENYT
Læs også