Overskud i banken

33 mia. kr. over budget

økonomi Staten har 33,0 mia. kr. mere stående på kontoen i Nationalbanken, end regeringen budgetterede med så sent som i august. Det fremgår af Nationalbankens opgørelse over statens nettofinansieringsbehov i november. Nettofinansierinsbehovet er i årets løb opgjort til minus 79,4 mia. kr., svarende til et overskud i samme størrelsesorden, mens der i augustbudgettet, hvor de første otte måneder var kendte tal, er budgetteret med et nettofinansieringsbehov på minus 46,4 mia. kr. i 2005. Det betyder, at det reelle overskud er 33,0 mia. kr. over budget. Ses alene på december, så er der tale om et overskud, der er 15,6 mia. kr. større end budgetteret i august. Det skyldes, at statens nettofinansieringsbehov i december er opgjort til minus 21,9 mia. kr. svarende til et overskud i samme størrelsesorden, mens budgettet lød på et finansieringsbehov på minus 6,3 mia. kr.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også