Per Thrane sælger aktier

Stifter reducerer

salg Per Thrane, der er medstifter af Thrane & Thrane, har solgt en andel på knap 10 pct. af aktierne i Thrane & Thrane.

Per Thrane ejer herefter 4,75 pct. af kapitalen eller 224.907 styk aktier. Per Thrane var med til at sende Thrane & Thrane på fondsbørsen tilbage i 2001. Inden da ejede han 48 pct. af selskabet ligesom broderen, Lars Thrane. De resterende 4 pct. var fordelt på medarbejdere og familie, og børsnoteringen gav de eksisterende aktionærer en gevinst på knap 184 mio. kr. Lars Thrane sidder i dag tilbage med en ejerandel på 27 pct. RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også