Beskatning af noterede og unoterede aktier

? Hvorfor er skattereglerne forskellige for børsnoterede og unoterede aktier?

Unoterede aktier ejes jo bl.a. af hovedaktionærer i små eller store selskaber, der ikke er børsnoterede. Det er kendt. Men mange aktionærer ejer investeringsbeviser, hvor kurserne dagligt vises på avisernes børssider, men alligevel er der tale om "unoterede" aktier. Det kan være lidt svært at forstå og være med til at øge usikkerheden om aktiebeskatningen.

KB, Fredericia..

BRANCHENYT
Læs også