Store krav til fradrag for hjemmekontor

Praksis om fradrag for udgifter til hjemmekontor er meget restriktiv, og der kræves meget for, at det anses for godtgjort, at et arbejdsværelse i hjemmet anvendes rent erhvervsmæssigt og ikke tillige anvendes fx som opholdsrum for familien.

I en ny afgørelse drev en person virksomhed fra sin bopæl, hvoraf en del var ombygget til professionelt musikstudie. Virksomheden producerede musik- og sangværker, færdige masterbånd samt foretog markedsføringsarbejde og promovering over for pladeselskaber m.fl. Studie, gæsteværelse og sangboks lå i en separat bygning, mens kontoret lå i bopælens hovedbygning og var et rum på 28 m2 med bl.a. to skriveborde, tre reoler, fax/printer, pc, telefon m.v. Boligens samlede areal udgjorde 253 kvm.

Landsskatteretten udtalte, at fradrag for udgifter til arbejdsværelse i egen bolig er betinget af, at arbejdets art og omfang bevirker, at værelset kan anses for et særskilt arbejdsværelse, der ikke hører med til boligens almindelige opholdsrum. Da kontoret anvendtes i et ikke ubetydeligt omfang i forbindelse med den selvstændige virksomhed, var det uegnet til privat anvendelse, og det var således konkret godtgjort, at kontoret udelukkende anvendtes erhvervsmæssigt...

BRANCHENYT
Læs også