Optimisme i byggeriet

Optimisme og tilfredshed med udsigterne for 2006 præger de mange nytårsudtalelser og statusrapporter, der er strømmet fra byggeriets forskellige brancheorganisationer her omkring årsskiftet.

Mens Dansk Byggeri forventer et byggeri af historiske dimensioner i 2006, taler byggeriets arbejdstageres paraplyorganisation, BAT-kartellet, om udsigt til yderligere fald i byggeledigheden i det kommende år.

Både Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og arkitekternes arbejdsgiverorganisation Danske Ark melder om stigende ordreindgang, rekord i antal stillingsopslag og generel forventning om øget jobskabelse...

BRANCHENYT
Læs også