Byggeriet er i god form

Byggeriet er måske det område, som i øjeblikket er bedst til at høste frugterne af en sund og stabil samfundsudvikling. Der er i grund til at glæde sig over, at opsvinget denne gang fejres som en jobfest frem for en lønfest. Det sidste har som bekendt ofte den konsekvens, at festen slutter før planlagt.

Den fornuftige lønudvikling må tilskrives , at virksomhederne er blevet mere omkostningsbevidste og knap så risikobetonede, som vi så for år tilbage. Man presser med andre ord ikke mere ind i ordrebøgerne, end man kan nå at udføre og få fornuftig betaling for. Det usædvanlige er, at travlhed og efterspørgsel efter arbejdskraft er sammenfaldende med en moderat lønudvikling. Det kan faktisk se ud som om, at vi har vænnet os til at jonglere med knap så høje procentsatser som følge af skattestop, lav rente og en moderat prisudvikling. Vi har med andre ord stille og roligt vænnet os til fordelene ved at leve i et lavinflationssamfund.

Vi er også ved at vænne os til, at bygge- og anlægsbranchen kan og skal udfordres internationalt. I længere tid har vi set negative historier om lykkeriddere og plattenslagere - med fagbevægelsen i hælene - forsøge at snyde og undergrave det danske system - eller i al fald søger at score en hurtig gevinst ved at levere billig arbejdskraft. Noget kan imidlertid tyde på, at det største problem her i virkeligheden er, at det illegale sorte marked er blevet udfordret af illegal udenlandsk arbejdskraft. Det skal naturligvis bare bekæmpes med politimæssige metoder...

BRANCHENYT
Læs også