LB skifter ud i bestyrelsen

Bestyrelsesrokade

forsikring Lærerstandens Brandforsikring skifter nu ud i sin bestyrelse. Det er det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem Mette Gjerløv, som udtræder til fordel for Lone Pamvig, der sidder i bestyrelsen for forsikringsselskabets medarbejderforening. Ifølge konstitueret bestyrelsesformand Knud Erik Bang er der denne gang ingen dramatik i rokaden, der ifølge Bang skyldes en kombination af en forfremmelse af Mette Gjerløv og hendes status som nybagt mor. Da selskabets tidligere formand, Jens Nygaard, kort før jul måtte forlade formandsstolen foregik det under anderledes dramatiske omstændigheder. Selskabet var blevet afsløret i at have en hemmelig venteliste til 594 lejligheder og 22 kollegieværelser i København, hvor ledige lejemål i udstrakt grad blev brugt til at skaffe tag over hovedet til højtstående personer i LB-organisationen og deres familiemedlemmer. Den nu afgåede formand Jens Nygaard havde efter den opskrift skaffet en lejekontrakt til sine tre børn samt en steddatter og sin ekskone.

SandBorg..

BRANCHENYT
Læs også