EU vil mærke importvarer

EU fremsætter forslag om en lovpligtig mærkningsordning på importvarer fra lande uden for EU. Begrundelsen er forbrugerhensyn, men erhvervsorganisationerne kalder det protektionisme.

"Made in ...". Et mærkat med denne ordlyd skal være lovpligtigt for varer, som EU's medlemslande importerer fra f.eks. Kina og Vietnam.

Det er udspillet i et nyt forslag, der skal til første behandling fredag i denne uge. Beklædning, sko, keramiske produkter og køkkenartikler er blot nogle af de varegrupper, som EU foreslår skal være forsynet med en oplysning, så forbrugeren kan se oprindelseslandet...

BRANCHENYT
Læs også