WTO hvad nu?

Der er gået fire uger siden WTO-ministermødet i Hong Kong. Spørgsmålet er nu, hvorledes resultatet fra Hong Kong udnyttes til hurtigst muligt at komme videre mod målet for Doha-runden: Mere fair frihandel i verden. Hvordan skabes ny fremdrift i de tekniske forhandlinger i Genève? Hvordan sikres politisk vilje til at træffe de nødvendige valg i det videre forløb? Kort sagt: Hvad nu?

Det enkle svar er, at vi fra dansk side skal gøre alt, hvad vi kan, for at sætte yderligere damp på kedlerne i Genève. Dels via EU-samarbejdet i Bryssel, dels via bilaterale kontakter med både udviklede og mindre udviklede lande. Og det vil naturligvis ske. For det multilaterale handelssystem er fortsat regeringens hovedprioritet, når det gælder fremme af frihandel og udvikling. Forhandlingerne i Doha-runden (Runden) er alt for vigtige til at slå fejl.

Men spørgsmålet er imidlertid, om det er nok med god vilje? For uanset om vi fra dansk side fortsat arbejder hårdt for et resultat, så har Rundens hidtidige forløb vist, at der næppe er vilje til at gå så langt, som Danmark og EU håbede, da Runden blev skudt i gang for godt fire år siden. Eksempelvis er idéen om multilaterale investerings- og konkurrenceregler gledet ud af forhandlingerne. Dermed forsvandt en mulighed for fælles regler, som ikke mindst danske virksomheder kunne have fået fordel af. Dertil kommer, at Runden muligvis ikke vil bringe øget markedsadgang for industriprodukter og tjenesteydelser i det omfang, som EU har arbejdet for. Ambitionsniveauet for Runden synes at være faldet siden mødet i Doha i 2001...

BRANCHENYT
Læs også