Det begyndte med hr. og fru Hansen

En afgørense ved EU-Domstolen stiller Danmark dårligere end før, men den vil sjældent blive brugt herhjemme.

I tirsdags afsagde EF-Domstolen en afgørelse, der af mange blev udlagt således, at forbrugerbeskyttelsen i Danmark blev bombet til Stenalderen. Det er imidlertid en overreaktion. Det er rigtigt, at forbrugeren efter EF-Domstolens afgørelse er stillet dårligere end tidligere. I praksis vil det imidlertid være meget få tilfælde, der berøres heraf.

Det hele begyndte i 1998, da et ægtepar - lad os kalde dem hr. og fru Hansen - købte æg i Bilka. Æggene var desværre salmonella-inficerede, og de blev begge syge. Hr. og fru Hansen lagde herefter sag an mod Bilka med påstand om erstatning efter produktansvarsloven. Grunden til at de valgte at lægge sag an mod Bilka var, at Produktansvarslovens § 10 foreskriver, at en "mellemhandler" hæfter for produktansvaret umiddelbart over for skadelidte. Herefter kan mellemhandleren - i sagen Bilka - kræve den betalte erstatning tilbage fra producenten af æggene, der således bliver den, der i sidste ende kommer til at betale for sit ansvar...

BRANCHENYT
Læs også