Skat på overtagelse af firmabil og fusioner

En person var ansat som direktør for et aktieselskab. Som led i ansættelsen skulle selskabet stille en bil af typen Audi 100 eller en tilsvarende til rådighed for direktøren som fri bil. Det var yderligere aftalt, at direktøren i tilfælde af fratræden kunne købe bilen til dens bogførte værdi - og ved sin fratræden købte direktøren i overensstemmelse hermed bilen for kr. 25.887 svarende til bogført værdi.

Direktøren fik en vurdering af bilen fra en forhandler, som vurderede bilen til kr. 125.000, og direktøren selvangav differencen på kr. 99.113 som personlig indkomst. Skat mente imidlertid med udgangspunkt i DAF brugtvognskataloget, at handelsprisen var kr. 200.000 og beskattede direktøren af yderligere kr. 75.000.

Landsskatteretten fandt, at værdien af bilen måtte fastsættes med udgangspunkt i den pris, som selskabet kunne forvente at opnå ved salg til en uafhængig tredjemand...

BRANCHENYT
Læs også