Fastholder forventninger

Mols-Linien

rederi Mols-Linien havde i årets første tre måneder et fald i antallet af såvel passagerer som personbiler, mens overførslen af lastbiler som ventet er steget. Trods udviklingen fastholder rederiet sine forventninger til hele året.

»Resultatet for første kvartal 2006 har været på det forventede niveau. Rederiet fastholder derfor den tidligere offentliggjorte forventning for året 2006 om et overskud efter tonnageskat på 40-50 mio. kr. Der forventes desuden et positivt cash-flow fra driften på 100-110 mio. kr., skriver rederiet i sin kvartalsorientering, der ikke indeholder omsætnings- eller resultattal. RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også