Kort nyt fra EU

Fusion godkendt EU-Kommissionen har godkendt en transaktion, hvor den tyske koncern Talanx, der omfatter flere forsikringsselskaber, køber det ligeledes tyske forsikringsselskab Gerling.

Selskabernes omsætning var af en sådan størrelse, at transaktionens gennemførelse krævede Kommissionens godkendelse efter EU's regler om fusionskontrol.

Både Talanx-koncernen og Gerling er især aktive inden for salg af livsforsikringer og andre forsikringer til forbrugere. Dette gav dog ifølge Kommissionen generelt ikke anledning til bekymring, da der inden for dette område er en række andre stærke konkurrenter, og der var ikke grund til at tro, at fusionen ville svække konkurrencen for disse forsikringstypers vedkommende...

BRANCHENYT
Læs også