Sortsyn som

Skønt aktiviteten på intet tidspunkt er klinget af, var bankernes direktioner og bestyrelser meget forsigtige, da de budgetterede for 2006.

Faktisk ventede næsten 6 af 10 pengeinstitutter et noget dårligere og i en del tilfælde endda væsentligt dårligere - resultat i 2006 end 2005. I gennemsnit lå forventningerne til 2006 4-5 pct. under 2005-niveau.

Forsigtigheden skyldtes i ingen tilfælde, at der var blevet mindre at lave de sidste måneder af 2005 eller de første 2006-uger. Tværtimod. Men den stigende boligrente blev regnet som en langt større trussel for bankernes aktivitet, end den har vist sig at være. Og så virkede det usandsynligt, at sektoren bare kunne blive ved med at sætte indtjeningsrekord...

BRANCHENYT
Læs også