Tican bryder med partner i Polen

Andelskoncernen Tican står nu på egne ben i Polen, hvor den økonomiske udvikling i et tabsgivende forædlingsselskab hurtigt skal vendes. Selskabet køber en dansk partner ud for én kr.

Det nordvejstjyske slagterikoncern Tican har indtil nu ejet halvdelen af forædlingsvirksomheden Nove. Det polske selskab udløste dog et underskud på ca. 12 mio. kr. i 2005/06 alene til Tican. Året før var tallet minus otte mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også