Positiv november

Statistik Industriproduktionen steg 1,4 pct. fra oktober til november, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving.

Produktionsindekset for industri eksklusive skibsværfter og råstofudvinding steg med 0,7 pct. Industriens omsætning af egne varer og tjenester steg 2,9 pct. i november på månedsbasis målt i løbende priser og korrigeret for sæsonudsving. Omsætningen steg 5,3 pct. på hjemmemarkedet og 1,1 pct. på eksportmarkedet. Ordreindgangen faldt 2,8 pct. fra oktober til november målt i løbende priser og korrigeret for sæsonudsving. Ordreindgangen faldt 4,6 pct. på eksportmarkedet og 0,2 pct. på hjemmemarkedet.

»Faldet skal ses i lyset af store ordrer i oktober i investeringsgodeindustrien, der omfatter jern- og metalindustrien,« oplyser Danmarks Statistik...

BRANCHENYT
Læs også