Reklamens magt og muligheder

Et nyt stk. 2 i markedsføringslovens § 1, der skal beskytte forbrugerne mod virksomheders »urimelige handelspraksis«, har udelukkende til hensigt at implementere et EU-direktiv fra 2005. I praksis får nyskabelsen ingen betydning, da Danmark i årevis har haft en sådan beskyttelse.

»Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd.« Prøv at læse sætningen igen, langsomt! Der er tale om et nyt stk. 2 i markedsføringslovens § 1, og stykket blev indføjet lige før jul sidste år.

Det ville være synd at sige, at sætningen er umiddelbart forståelig, hvilket da heller ikke er dens formål. Dens formål er faktisk heller ikke at sikre en bedre eller en anden retsstilling for forbrugerne eller erhvervslivet. Formålet er alene at implementere et EU-direktiv fra 2005, der skal beskytte forbrugerne i det indre marked mod virksomheders »urimelige handelspraksis«...

BRANCHENYT
Læs også