Priserne i top

Landbrug Priserne på landbrugsejendomme holder sig i top. Såvel kvægbrug og planteavlsgårde som svinebrug holdt uændrede priser eller steg lidt i 2006, viser en ny undersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

I Jylland steg prisen på kvægbrug generelt, mens mæglerne på Fyn og Sjælland melder om stort set uændrede priser. Kun enkelte steder var der prisfald, hvis jordarealet var for lille. Ejendomsmæglerne vurderer, at prisen på kvæggårde har nået toppen.

Svinebrugene steg i pris over hele landet set i forhold til 2005. Det skyldes hovedsagelig stigende jordpriser. Også planteavlsgårde steg i 2006, og eksempelvis på Fyn ligger gennemsnitsprisen per hektar nu på over 200.000 kr...

BRANCHENYT
Læs også