Scorer kassen

Sundhed Trods henstillinger og lovforslag bliver de praktiserende ørelæger i Danmark ved med at forgylde sig selv.

Det gør de ved at henvise patienter, der skal have høreapparat, til egne private klinikker. Og flere og flere ørelæger bevæger sig ind på det private marked samtidig med at de fortsætter som praktiserende ørelæger.

I sommer forsøgte Indenrigs- og sundhedsministeriet med et regelsæt, der påbyder ørelægerne at oplyse patienterne om det frie valg. Men virkningen er udeblevet for medlemmerne i PAKS, der er en sammenslutning af høreklinikker uden tilknytning til ørelæger...

BRANCHENYT
Læs også