6 skarpe til Hans Jensen

Hvordan skiller du dig ud i forhold til dine forgængere?

Den styrke, jeg har forsøgt at have, er, at man ikke er enevældig konge, når man leder en organisation som LO.

Jeg har uddelegeret opgaver og ansvar og forsøgt at skabe en arbejdsånd, hvor den enkelte konsulent har bevægelsesfrihed inden for sit område. Det hele skal ikke bare gå gennem mig...

BRANCHENYT
Læs også