ALK-Abello i minus

medicin Allergiselskabet ALK-Abellos overgangsregnskab for 2006 endte med et underskud på 18 mio. kr. før skat.

Regnskabsperioden dækker kun over perioden september til og med december sidste år.

Omsætningen løb op i 563 mio. kr., mens driften i perioden gav et minus på 28 mio. kr. Heraf er inkluderet afviklingsomkostninger vedrørende forretningsenheden In Vitro Diagnostics på 40 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også