Kort nyt om skat

Medarbejderobligationer med bankgarantiVi har flere gange tidligere omtalt de muligheder en virksomhed har for at tildele sine medarbejdere skattefrie medarbejderobligationer.

Såfremt en række betingelser er opfyldt, kan virksomheden således påtage sig en gæld til sine medarbejdere, som tidligst 5 år senere kan få gælden indfriet skattefrit. Ofte kombineres obligationsordningerne med, at medarbejderne accepterer en lønnedgang svarende til obligationernes værdi. Indtil indfrielsen af obligationerne løber medarbejderne alt andet lige en risiko for, at virksomheden bliver ude af stand til at indfri obligationerne - og derfor stilles der i nogle tilfælde sikkerhed for obligationerne.

Skatterådet har tidligere bekræftet, at et koncernselskab kan stille garanti for et andet koncernselskabs medarbejderobligationer, uden at det går ud over skattefriheden - men Skatterådet er nu blevet spurgt, om der også kan stilles bankgaranti. Den pågældende virksomhed påtænkte at indføre en medarbejderobligationsordning i overensstemmelse med ligningslovens regler for disse ordninger og mod nedgang i bruttolønnen. Virksomheden ønskede oplyst, om der var noget i vejen for, at der stilles sikkerhed for medarbejdernes udlån til virksomheden (dvs. medarbejderobligationerne) f.eks. i form af en bankgaranti. Banken ville som sikkerhed for sin garanti få sikkerhed i indeståendet på en bankkonto, hvorpå bruttolønsnedgangen indbetaltes...

BRANCHENYT
Læs også