Brød og kød på kollisionskurs

Allerede efter kun at have siddet over for hinanden i få timer måtte forhandlerne fra hhv.

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, NNF, og Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv opgive at finde hinanden i overenskomstforhandlingerne. Nu vil NNF informere Forligsinstitutionen, som så bliver trukket ind mellem parterne.

Forhandlingerne gælder butiksområdet for slagtere og bagere og dækker omkring 1.100 medarbejdere...

BRANCHENYT
Læs også