Amerikansk værneting

Alle kender til de spektakulære amerikanske retsafgørelser, som regelmæssigt gengives i europæiske medier.

De forhold, som ligger bag afgørelserne, er sjældent relevante for danske virksomheder. Procesreglerne omtales ikke ofte, om end disse regler byder på det virkelige chok og en væsentlig eksponering for den danske virksomhed, som bliver involveret i en retssag i USA. Inden man som virksomhed accepterer amerikansk værneting i sine kontrakter, bør man overveje konsekvenserne heraf og efter omstændighederne implementere passende interne retningslinjer.

En domstols procesregler bringes i anvendelse det øjeblik, stævningen indgives ved retten, og vil regulere sagens forløb, indtil endelig dom er afsagt. Amerikanske procesregler omfatter detaljerede regler for parternes adgang til at søge sagen oplyst. Dette foregår formelt i en langstrakt fase (discovery), som påbegyndes efter parternes udveksling af stævning og svarskrift...

BRANCHENYT
Læs også