Rige boligejere

EJENDOMME Boligejerne har tjent langt mere end lejerne på de høje huspriser. Fra 1993 til 2005 steg boligejernes disponible indkomst årligt med 2,79 procentpoint.

Det er over dobbelt så meget som lejere i almene boliger, der har fået 1,13 pct. mere, lejere i private boliger har fået 1,65 pct. mere, mens ejere af andelsboliger årligt fik 1,56 pct. højere disponibel indkomst. Det oplyser skatteminister Kristian Jensen (V) i et svar til Folketingets Skatteudvalg.

Desuden tjente boligejerne i 2005 godt 3,1 mia. kr. på skattestoppet, som lægger loft over ejendomsværdiskatten. AErådet har før opgjort gevinsten til 5,2 mia. kr. Forskellen skyldes, at de beregner nedslag i skatten forskelligt...

BRANCHENYT
Læs også